WebAKTÍV
 • Objednať
  Táto voľba slúži na overenie a nájdenie voľnej domény a jej následne objednanie spolu s hostingovým balíčkom (službou) a doplnkovými službami, ktoré ponúkame.
 • Nastavenia
  Pomocou tejto sekcie je možné meniť všetky nastavenia vášho hostingového balíčka vrátane vaších údajov.
 • Heslo
  Je určené na automatické zaslanie vášho užívateľského hesla pri zabudnutí na vašu e-mailovú adresu zadávanú pri objednávke.
 • Webmail
  V prípade, že nemáte prístup k svojmu e-mailovému klientovi (napríklad ste v Internet Café, alebo niekde v zahraničí) a chcete si prečítať svoju poštu, toto je riešenie práve pre vás. Webmail vám umožní jednoduchú správu pošty, jej čítanie, písanie, odpovedanie na poštu, administráciu a podobne.
  Pri prihlasovaní do zóny Webmailu musíte zadať prihlasovacie meno (login) a heslo (password). Štadardne je prihlasovacie meno postmaster@vaša_adresa (tj. ak vlastníte napr. doménu "kyber.sk", prihlasovacie meno bude "postmaster@kyber.sk") a heslo je totožné z heslom užívateľa.
 • Pomoc
  Touto voľbou sa zobrazia detailné informácie o nastevení FTP a e-mailových klientov, o konfigurácii vašich účtov, možných nastaveniach a mnoho ďalších informácií. Mimochodom, je to súbor, ktorý práve čítate.
NASTAVENIA
 1. Kontaktné, poštové a fakturačné údaje
  Táto oblasť vám umožní meniť kontaktné, poštové a fakturačné údaje pre vás alebo vašu firmu.
  Prosíme vás o udržanie týchto údajov v aktuálnom stave, aby sa predišlo problémom pri spracovaní vašich objednávok a pri fakturácii.
 1. E - mail adresy
  Hneď po aktivácií vašej domény automaticky obdržíte e-mailovú schránku - presnejšie doménový kôš e-mailových schránok. V praxi to znamená, že každá pošta, ktorá príde na ľubovoľnú adresu @vami_zvolená_stránka.sk, sa uloží do pošty štandardnému užívateľovi menom "postmaster".
  Poštu si môžete čítať troma spôsobmi:
 • POP3
  Tento protokol je štandardom pri používaní vytáčaného pripojenia do internetu (dialup). Pošta je umiestnená na serveri a v momente vášho pripojenia do internetu si ju stiahnete k sebe na vašu pracovnú stanicu, kde ju môžete ďalej spracúvať, upravovať, odpovedať na ňu a podobne. Pri nastavení POP3 vo vašom e-mailovom klientovi musíte zadať tri parametre: prihlasovacie meno (login), heslo (password) a pop3 server (host). Štandardné meno je "postmaster@adresa_vašej_domény". Čiže ak máte zaregistrovanú doménu vasastranka.sk, vaše (štandardné) prihlasovacie meno bude "postmaster@vasastranka.sk".
  Upozornenie: toto prihlasovacie meno napriek zavináču (znaku "at" - '@') neznamená, že môžete používať iba túto e-mailovú adresu! Pri štandardnom nastavení vám bude na túto adresu chodiť ľubovoľná pošta, smerovaná na vašu doménu, tj. v našom príklade aj shop@vasastranka.sk, pokus@vasastranka.sk, contact@vasastranka.sk - každá z týchto adries bude platná a prístupná cez prihlasovacie meno "postmaster@vasastranka.sk".
  Štandardné heslo pre výber pošty je totožné s vaším užívateľským heslom. Ako pop3 server môžete použiť adresu vašej stránky - čiže v našom prípade pop3.vasastranka.sk.
 • IMAP
  Imap je pokročilejšia náhrada POP3 protokolu. Umožňuje spravovať poštu priamo na serveri, bez nutnosti sťahovať ju na vašu pracovnú stanicu (domáci počítač). Pre prácu s poštou však spravidla vyžaduje stále pripojenie k internetu - preto prístup cez IMAP odporúčame iba tým klientom, ktorí toto stále pripojenie majú. Konfigurácia je rovnaká ako pri POP3, iba v nastaveniach nezadávate adresu POP3 serveru, ale IMAP serveru (ostáva rovnaká).
 • Webmail
  Toto riešenie je vhodné ako dočasné, prípadne ako núdzové riešenie v prípade, že ste mimo svojho domu alebo firmy (napríklad na dovolenke) a chcete si prečítať novú poštu. Na adrese http://mail.vasastranka.sk(vasastranka.sk je názov vašej domény) nájdete webovské rozhranie pre čítanie pošty. Práca s ním je jednoduchá a intuitívna. Pri prihlasovaní sa do vašej schránky nemusíte zadávať adresu serveru - stačí vaše meno (štandard je postmaster@vaša_stránka) a vaše užívateľské heslo.
 1. VYTVORENIE E-MAILOVÉHO ÚČTU
  Stačí zadať novú e-mailovú adresu, ktorá súčasne bude prihlasovacím menom (napríklad "shop@kyber.sk"), napísať heslo a skutočné meno, pod ktorým bude táto schránka vedená. Keď pre svoju doménu vytvoríte schránku "peter" (tj. v našom príklade peter@kyber.sk), prihlasovacie meno NIE JE "peter", ale "peter@kyber.sk" - tj. celá adresa včítane zavináča a domény.
  Tiež môžte požiadať o možnosť nastavenia:
  • nastaviť mazanie nedoručiteľnej pošty - v prípade, že vám chodí veľké množstvo nevyžiadanej pošty na rôzne (neexistujúce) e-mailové adresy na vašej doméne.
  • nastaviť vracanie nedoručiteľnej pošty - odosielateľ je informovaný o tom, že takáto e-mailová schránka na vašej adrese neexistuje.
  • nastaviť e-mail adresu pre kôš - ak chcete, aby sa všetky adresy e-mailov na vašej doméne, ktoré nemáte nadefinované, odosielali na danú adresu.
 2. ALIASY A PREPOSIELANIA
  Preposielanie (mail forward) je užitočná voľba v prípade, že máte inú, existujúcu schránku a nechcete čítať poštu (alebo ju sťahovať) na rôznych adresách. V tom prípade stačí zadať e-mailovú adresu, na ktorú si želáte vašu poštu preposlať a lokálnu adresu, ktorá sa má preposielať.
  Preposielanie sa dá využiť aj na tvorbu takzvaných "distribučných listov". Distribučný list je veľmi jednoduchá forma E-mailovej konferencie. Funguje na jednoduchom princípe: e-mail, odoslaný na určenú adresu, sa rozošle na všetky adresy, zapísané v distribučnom liste. Takýto distribučný list vytvoríte tak, že pre jednu lokálnu adresu si zvolíte viacero adries na preposielanie. Napríklad: máte doménu vasastranka.sk. Máte troch zamestnancov - Petra (peter@vasastranka.sk), Jána (jan@vasastranka.sk) a Jozefa (jozef@vasastranka.sk). Chcete vytvoriť distribučný list "vsetci@vasastranka.sk" - takže e-mail na adresu vsetci@vasastranka.sk sa odošle súčasne Petrovi, Jánovi aj Jozefovi. Stačí si vytvoriť nové preposielanie, ako "lokálne meno" zadať "vsetci@vasastranka.sk" a ako "adresy" zadať všetky e-mailové adresy, na ktoré sa bude preposielať.
  Aliasy poslúžia v prípade, že chcete dostávať e-maily na rôzne adresy do jednej schránky. Najlepšie to objasníme na príklade: chcete používať adresy "jozef@kyber.sk" a "jozko@kyber.sk". Máte už vytvorenú schránku jozef.novak@kyber.sk. Takto stačí vytvoriť dva aliasy na túto adresu: jeden bude "jozef" a druhý "jozko". Potom keď niekto pošle e-mail na ľubovoľnú z týchto adries, vždy skončí v schránke "jozef.novak@kyber.sk".
 3. POŠTOVÝ ROBOTI
  Poštoví roboti slúžia na automatické odosielanie odpovede na e-mail, odoslaný na vopred stanovenú adresu. Predpokladajme, že máte doménu kyber.sk a chcete pre svojich klientov spraviť automatické zasielanie cenníkov. Zároveň chcete, aby kópia došlého e-mailu bola odoslaná na ďalšiu adresu - aby ste sa dozvedeli, kto má záujem o váš tovar. Poštový robot splní všetky tieto funkcie.
  Pri vytváraní poštového robota najskôr zadáte, na akej adrese má "číhať". Dajme tomu, že ho chceme používať práve pre odosielanie cenníkov - takže ho umiestnime na adrese cennik@kyber.sk. Následne si vyberiete, na ktorú adresu má byť odoslaná kópia listu, čo príde na adresu "cennik@kyber.sk". No a nakoniec stačí zadať predmet (Subject:) e-mailu s cenníkom (napr. "Aktualny cennik") a, samozrejme, samotné telo e-mailu - v našom prípade teda cenník.
 4. E-MAILOVÉ KONFERENCIE
  E-mailové konferencie slúžia na rozosielanie e-mailov, zaslaných na spoločnú (stanovenú) adresu všetkým prihláseným členom. Jednoduchšou a prístupnejšou formou konferencie môže byť distribučný list. Na rozdiel od týchto listov je e-mailová konferencia viac konfigurovateľná a kompletne ovládaná prostredníctvom elektronickej pošty. Navyše, pri distribučných listoch treba vopred nadefinovať všetky zúčastnené e-mailové adresy na rozosielanie, no členom konferencie sa môže stať (podľa nastavenia) ľubovoľná osoba s e-mailovou schránkou po odoslaní registračného e-mailu na vopred definovanú adresu.
  Popis konferencie a jej administrácie je príliš obsiahly, aby sme ho tu mohli uviesť v plnej dĺžke. Ak chcete získať viac informácií, odporúčame vám navštíviť WWW stránku http://www.ezmlm.org.
 1. FTP pripojenia
  Ftp je skratka pre File Transfer Protokol - protokol pre prenos súborov.
  Štandarne po aktivácii vašho balíčka existuje jedno FTP konto, s rovnakým názvom, ako vami vybratá doména. Predpokladajme, že máte zaregistrovanú doménu "kyber.sk". Potom štandardné prihlasovacie meno (login) pre ftp bude "kyber.sk" a štandardné heslo bude vaše užívateľské heslo.
  Ak váš balík služieb podporuje viac ako jeden FTP prístup pre vytvorenie nového FTP prístupu stači zadať prihlasovacie meno (napríklad "grafik"), absolútnu prístupovú cestu k adresáru (napríklad "/obrazky") a prístupové heslo.
  V našom príklade sa váš grafik bude prihlasovať ako "grafik.kyber.sk", prístupný mu bude iba adresár "/obrazky" (a všetky podadresáre) s heslom, ktoré mu pridelíte.
  Samozrejme, ak sa prihlásite ako kyber.sk, budete mať aj prístup do jeho adresára, teda do "/obrazky".
  V prípade, že budete chcieť zmeniť alebo vymazať existujúce FTP konto, môžete tak učiniť tiež pomocou tejto voľby.
 1. Subdomény a aliasy
  Táto voľba vám umožní vytvárať a spravovať subdomény. Subdomény sú vlastne domény tretej úrovne. Doména prvej úrovne je medzinárodná - napríklad .com, .net, .sk a podobne. Doménu druhej úrovne ste si zvolili sami: napríklad naša doména druhej úrovne je kyber.sk. Štandardne používaná doména tretej úrovne je www - v našom prípade www.kyber.sk.
  Po registrácií vašej domény druhej úrovne (napr. kyber.sk) je vám štandardne pridelená treťoúrovňová doména www. Ak chcete vytvoriť novú doménu tretej úrovne, je potrebné zadať novú adresu (napríklad "shop.kyber.sk"), cestu v adresárovej štruktúre vašej stránky (napríklad "/shop") a e-mail správcu (používa sa pri identifikácií chybových hlásení).
  Tiež môžete povoliť výpis obsahu adresára - listing súborov. Ak sa vo vašom adresári s WWW stránkou nachádza súbor index.html alebo index.php, je načítaný ako "štandardný". Ak tam nie je a listing súborov je zakázaný, vypíše sa chybové hlásenie 401. Ak je výpis povolený, vypíše sa obsah adresára - tj. zoznam všetkých súborov v ňom umiestnených.
  Pre zmenu štandardných chybových hlásení, stačí zadať cestu k html dokumentu alebo php skriptu. Dokument 404 sa zobrazí ak sa niekto pokúša načítať stránku, ktorá neexistuje. Chyba 401 nastane ak používateľ nemá dostatočné práva na prehliadanie danej stránky. Chyba 403 nastane keď niekto vstupuje nesprávnym prihlasovacím menom alebo heslom na vami zvolené zaheslované časti stránok. Chyba 500 nastane pri chybe servera, napr. pri vykonávaní nesprávne napísaného skriptu.
  V prípade, že chcete príslušnú adresu iba presmerovať na inú adresu, stačí zadať adresu presmerovania. Takto môžete používať vašu adresu aj pre stránky, umiestnené na iných serveroch.
  Tiež môžete vytvárať takzvaných aliasov pre danú subdoménu. Alias predstavuje alternatívne meno k vašej WWW stránke. Napríklad, ak chcete, aby www.kyber.sk a info.kyber.sk smerovalo na jednu adresu a shop.kyber.sk a obchod.kyber.sk na inú adresu.
  Tip pre programátorov: Ak sa vám nezobrazujú na vašom webe chybové hlásenia, pridajte do PHP skriptu nasledujúci riadok:
   ini_set('display_errors','1');
 1. Heslovanie adresárov
  Táto voľba vám umožní prideľovať prístupové práva pre jednotlivé adresáre na WWW stránke. Je to veľmi užitočná funkcia, ak chcete z nejakého dôvodu zabrániť prístupu nepovolaným osobám do častí vašeho webu. Napríklad ak vlastníte veľkoobchod a nechcete, aby nemali k vašim cenníkom prístup koneční spotrebitelia, ale iba vami registrovaní distribútori. Stačí vám vytvoriť si adresár, napríklad "ceny" a použitím tejto voľby môžete prideľovať prístupové práva a heslá zadaním nového prihlasovacieho mena, cesty k adresáru a prístupového hesla.
  V prípade, že váš balík služieb obsahuje štatistiky prístupov pre WWW, môžete si zaheslovať adresár "statistika" pre blokovanie prístupu k vaším štatistikám. Zároveň je možné kedykoľvek zmeniť prístupové heslo k týmto štatistikám.
  Upozornenie: tieto heslá platia iba pre prístup cez WWW, nie pre FTP! Ak chcete povoliť prístup aj pre FTP, musíte nadefinovať prístupové práva cez oblasť FTP pripojenia.
 1. Registrácia vo vyhľadávačoch
  Ak ste si doobjednali službu "registrácia vašej stránky vo vyhľadávačoch", táto voľba je určená špeciálne pre vás. Aby vaša stránka mohla byť registrovaná do vyhľadávacích služieb, je potrebné vyplniť niekoľko málo informácii o obsahu stránky. A to názov stránky (napr. meno firmy), max. 50 znakov, popis stránky (max. 250 znakov), kľúčové slová (slová ktoré charakterizujú stránku, oddeľujte čiarkami, max. 10-15 slov) a kategóriu vašej stránky ("Cestovanie", "Inštitúcie, organizácie", "Kultúra, umenie", "Počítače, Internet", "Spoločnosť", "Spravodajstvo, média", "Šport","Veda a technika", "Vzdelávanie", "Zábava, humor", "Zdravie, medicína").
  Upozornenie: Túto oblasť zadávajte prosím až po sprevádzkovaní vašej stránky, tzn. až keď bude stránka plne funkčná a dokončená. V opačnom prípade nemôže byť stránka zaradená do väčšiny vyhľadávačov. Po registrácii vašej stránky už nebude možné vložené údaje zmeniť.
 1. Štatistiky
  Podrobné zobrazie štatistiky prístupov k vašej stránke. Je možné zobraziť si graf využitia vašej stránky, sumárne mesačné, denné a hodinové štatistiky, zoznam najčastejšie sťahovaných súborov, referencie, zoznam nenájdených súborov a mnoho ďalšieho. Ak máte zaregistrovanú doménu "vasastranka.sk", potom vaše zobrazenie štatistík prístupov je na adrese "www.vasastranka.sk/statistika".
  Prístup do sekcie štatistík môže byť blokovaný heslom. Štandartne je nastavený prístup bez vášho užívateľského mena a hesla - toto nastavenie si však môžete zmeniť voľbou Heslovanie adresárov.
  Význam jednotlivých stĺpcov štatistík je následovný:
  • Zásahy/Hits
   celkový počet požiadaviek, spracovaných webserverom, za príslušný čas (mesiac, deň, hodinu atd...). Zahŕňa úplne všetky súbory, ktoré webstránka obsahuje - obrázky, štýly, zvuky, animácie...
  • Súbory/Files
   celkový počet zásahov (požiadaviek), ktoré viedli k tomu, aby boli konkrétne dáta odoslané naspäť užívateľovi. Nie všetky zásahy (hits) generujú odosielanie dát - nie su tú chybové stránky, alebo stránky, ktoré ostávajú vo vyrovnávacej pamäti (cache) prehliadača alebo proxy servera.
  • Tip: Rozdielom medzi Zásahmi a Súbormi si môžete urobiť hrubý odhad stálych návštevníkov vašich stránok - čím je rozdiel väčší, tým viac návštevníkov sa opakovane vracia na vaše stránky, takže časti stránok sú už uložené v cache ich browseru (tj. ich už videli).
  • Miesta/Sites
   ide o počet unikátnych IP adries (resp. počítačov), ktoré čítali obsah vašich stránok. Jeden návštevník však môže (v prípade dynamickej adresy) pristupovať aj z rôznych IP adries a naopak, v prípade proxy serveru, môže aj viac návštevníkov pristupovať z jednej IP adresy - toto treba zohľadniť pri posudzovaní tohoto údaju, no vo všeobecnosti ho možno považovať za hrubý odhad počtu rôznych návštevníkov vašej stránky.
  • Návštevy/Visits
   pod návštevou rozumieme prvý prístup na Stránku . Keď bude návštevník neustále načítavať rovnakú stránku, bude to považované za súčasť jednej jedinej Návštevy. V prípade, že čas nečinnosti pri prezeraní vašej stránky prekročí 30 minút a následne návštevník opäť načíta niektorú stránku, je to považovaná za novú návštevu. Keďže návštevu aktivuje iba načítanie stránky (viz. ďalej), v tomto počte nie sú započítane obrázky či súbory, linkované z iných webov a tak toto počítadlo nezahŕňa väčšinu neúplných (resp. "falošných") návštev.
  • Strany/Pages
   ide o adresy (URL), ktoré možno považovať za samostatné stránky (tj. adresy s textom, bez obrázkov, štýlov, zvukov a pod.). Toto číslo sa tiež zvykne označovať ako počet zobrazení, alebo impresií a štandardne sú za takúto stránku považované súbory s koncovkou .htm, .html alebo .cgi.
  • KByte
   (KB) je 1024 bajtov (1 kilobajt). Ide o množstvo prenesených dát, odoslaných z webserveru klientom, počítané na základe logu serveru. Okrem iného dáva predstavu o tom, ako zaťažuje vaša stránka webserver, resp. prenosové linky.
 1. Databázy
  Umožňujú vám vytvárať štruktúrované tabuľky, meniť atribúty vstupných polí, pridávať a aktualizovať dáta, vytvárať a spúšťať SQL príkazy a mnoho iného. MySQL databáza je k dispozícii pre hostingové balíky Beta a vyššie.
  Ak ste si objednali prístup k SQL databáze, pred jej prvým použitím je potrebné si ju aktivovať a zadať prístupové heslo k databáze.
  Tip pre programátorov: Ak vám nefunguje korektne zobrazovanie diakritiky po nahraní dumpu SQL na MySQL 5.x alebo 4.1, skúste nasledujúci krok - pridať dva príkazy hneď po pripojenie na databázu, ako je uvedené v tomto príklade:
   mysql_connect('localhost',DB_USERNAME,DB_PASSWORD);
   mysql_select_db(DB_NAME);
   mysql_query('SET NAMES CP1250');
   mysql_query('SET COLLATION_CONNECTION=CP1250_GENERAL_CI');
  Upozornenie: Na pripojenie k databáze z PHP skriptov používajte prosím iba uvedený názov servera (localhost). Nevykonávajte DROP DATABASE na svoju databázu, pretože nie je možné ju následne vytvoriť naspäť! (nie je možné vykonať CREATE DATABASE)
 1. Informácie o PHP
  Na tomto serveri je možné prevádzkovať aplikácie v PHP4 aj PHP5 súčasne, s možnosťou vlastnej konfigurácie (php.ini) podľa vašich potrieb. PHP nebeží v tzv. safe-mode a je teda možné umiestniť prakticky ľubovolnú aplikáciu aj so špecifickými požiadavkami (napr. Gallery2, Drupal a iné). PHP je prevádzkované tak, aby nebol problém s prístupovými právami k súborom a adresárom ktoré vytvoríte priamo z PHP skriptov.
 1. PREPNUTIE VERZIE PHP4 ALEBO PHP5
  Štandardne je k dispozícii PHP5 vykonávané v súboroch s koncovkou .php, .php5 a .phtml. Súbory s koncovkou php4 sú vykonávané prostredníctvom PHP4. Pokiaľ chcete toto nastavenie zmeniť, je potrebné nahrať/vytvorť si v hlavnom adresári svojho webu súbor .htaccess a umiestniť do neho nasledovné (príklad):
   AddType application/x-httpd-fastphp4 .php .phtml .abc
  Uvedený príklad zabezpečí vykonávanie súborov s koncovkou .php, .phtml a .abc prostredníctvom PHP verzie 4. Môžete uviesť viacero prípon súborov podľa potreby.
  Podobne môžete priradiť iné prípony súborov na PHP5, nasledovným riadkom v .htaccess, napr:
   AddType application/x-httpd-fastphp5 .php5 .xxx
  Upozornenie: v súboroch .htaccess nie je možné používať direktívy php_value, toto nastavenie spôsobí chybu 500. Pre zmenu parametrov PHP čítajte prosím ďalej:
 2. VLASTNÁ KONFIGURÁCIA php.ini
  V prípade potreby si môžete sami nakonfigurovať PHP (napr. potlačiť výpis chybových hlásení, vypnúť register_globals, a podobne) prostredníctvom súboru php.ini. Súbor php.ini nahrajte do koreňového adresára svojho hostingu (toto je dôležité, nakoľko koreňový adresár samotného webu môže mať "posunutý" do podadresára, a tu by už php.ini nefungoval), a počkajte na refresh (rádovo niekoľko desiatok sekúnd). Správnosť nastavenia si overíte príkazom phpinfo(); v skripte, kde sa vypíše nastavenie PHP vrátane umiestnenia php.ini, tam by ste už mali mať vypísanú cestu smerujúcu do adresára vašeho hostingu. Weby bežiace na subdoménach používajú tento istý súbor php.ini umiestnený v koreňovom adresári hostingu.
  Odporúčame najskôr si stiahnuť referenčný súbor php.ini ktorý sa používa štandardne, a zmeny vykonať v ňom.
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ
WEBHOSTINGOVÝCH SLUŽIEB
 • Zmluvné strany:
  Poskytovateľ služby: Ing. Peter Suško - Kyber System, Pod papierňou 35, 085 01 Bardejov, IČO: 43 323 472 (ďalej len: "poskytovateľ")
  Klient: (ďalej len: "klient")
 1. PREDMET ZMLUVY
  1. Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje zabezpečiť nepretržitú prevádzku web prezentácie klienta, dostupnú zo siete Internet. Zabezpečený je taktiež prístup klienta k súborom svojej web prezentácie za účelom aktualizácie web prezentácie, prístup ku správe domén a subdomén, a k správe e-mailových účtov.
 2. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
  1. Klient je povinný vystavovať iba taký obsah svojich web prezentácii, ktorý nie je v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Nie je povolené prevádzkovať archív súborov s autorsky chráneným obsahom, pokiaľ klient nie je sám vlastníkom práv, alebo nemá tieto práva vysporiadané s ich vlastníkom. V opačnom prípade je poskytovateľ oprávnený bezodkladne zablokovať prístup k danej prezentácii, alebo jednotlivým súborom.
  2. Web stránky nadmerne vyťažujúce prenosové pásmo alebo výpočtovú kapacitu servera (stránky s erotickým obsahom, download archívy, MP3 archívy, chat servery) môžu byť prevádzkované za špeciálnych podmienok výhradne po vzájomnej dohode poskytovateľa a klienta.
  3. Poskytovateľ sa zaväzuje informovať klienta o plánovanej odstávke služby z dôvodu údržby, upgrade alebo iných servisných zásahov.
  4. Poskytovateľ informuje klienta o novinkách, akciách, plánovaných výpadkoch služby, a platobných informáciách prostredníctvom elektronickej pošty, na adresu ktorú uvedie klient pri svojej registrácii. Poskytovateľ sa zároveň zaväzuje použiť e-mail adresu klienta výhradne k zasielaniu uvedeného druhu informácii, a neposkytovať databázu e-mail adries tretím stranám.
  5. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za výpadok služby spôsobený treťou stranou (dlhodobý výpadok napájania, prerušenie internetového spojenia zo strany poskytovateľa pripojenia pre hostingové servery, a podobne) a za majetkovú alebo nemajetkovú ujmu klienta spôsobenú nefunkčnosťou služby.
  6. Klient sa zaväzuje zaplatiť poplatky za poskytované služby v stanovených termínoch, v rozsahu a vo výške stanovenej cenníkom. Pokiaľ nie je faktúra splatená do 7 dní od splatnosti faktúry, poskytovateľ si vyhradzuje právo zablokovať prevádzku nezaplatených služieb (web prezentácii, e-mailu a pod.) Služba bude sprevádzkovaná až po uhradení všetkých záväzkov zo strany klienta.
  7. Po uplynutí predplatenej doby služby je automaticky obnovená prevádzka služby, a vystavená nová zálohová faktúra. Oznam o novej vystavenej zálohovej faktúre je zasielaný výhradne elektronickou poštou (e-mailom) na kontaktnú e-mailovú adresu klienta.
  8. Poskytnutý priestor a FTP prístup je povolené používať výhradne za účelom umiestnenia resp. aktualizácie web stránky, nie je povolené zneužívanie FTP, priestoru a prenosových kapacít na účely skladovania, archivovania prípadne zálohovania iných dát ktoré nesúvisia s web stránkou, prípadne ako priestor na presúvanie dát medzi užívateľmi.
 3. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A DÁT
  1. Poskytovateľ nemá oprávnenie zasahovať do obsahu internetových prezentácii klientov, ani oprávnenie na monitorovanie alebo odkladanie elektronickej pošty klienta, s výnimkou vykonávania pravidelnej zálohovacej činnosti.
  2. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k maximálnemu zabezpečeniu osobných údajov klienta, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov klienta.
 4. PRAVIDLÁ A SPÔSOBY KOMUNIKÁCIE
  1. Všetka komunikácia medzi prevádzkovateľom a klientom prebieha v elektronickej forme (objednávky, žiadosti o zmeny, potvrdenie platby, aktivačné informácie, zasielanie zálohových faktúr a podobne). Konfiguračné rozhranie je vždy prístupné cez WWW stránku poskytovateľa.
  2. Zákazník je povinný aktualizovať podľa potreby svoje kontaktné a fakturačné údaje v administračnom rozhraní (Web Aktív).
  3. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za výpadky služby alebo iné riziká, vyplývajúce z nesprávne alebo neaktuálne zadaných údajov (zahŕňa napr. nemožnosť doručenia zálohovej faktúry na nesprávne nastavenú kontaktnú e-mail adresu, prípadne neexistujúcu e-mail adresu). Kontaktná e-mailová adresa musí byť funkčná a pravidelne kontrolovaná zodpovednou osobou.
  4. Zákazník je povinný pri úhrade uvádzať správny variabilný symbol platby. V opačnom prípade Prevádzkovateľ nemusí službu poskytnúť vzhľadom na nemožnosť identifikácie platby. Poskytovateľ vráti neidentifikované platby na účet príkazcu, pokiaľ je protiúčet k dispozícii. V prípade že do 14 dní od úhrady nedôjde k aktivácii hostingovej služby, klient informuje Poskytovateľa o úhrade a poskytne informácie vedúce k úspešnej identifikácii platby (dátum úhrady, číslo účtu, banka príkazcu), prípadne odošle scan dokladu o zaplatení na adresu faktury@kyber.sk
 5. VŠEOBECNÉ PODMIENKY REGISTRÁCIE DOMÉN
  1. Za predpokladu, že klient nie je registrátorom domény, prevádzkovateľ sprostredkuje jej registráciu na základe objednávky klienta a zabezpečí jej optimálnu konfiguráciu.
  2. Pokiaľ pravidlá registrátora domény nestanovia inak, vlastníkom domény je klient. Prevázdkovateľ sa zaväzuje konfigurovať doménu podľa požiadavky klienta.
  3. Prevádzkovateľ neberie zodpovednosť za výpadok webhostingových služieb spôsobený nesprávnou individuálnou konfiguráciou domény zo strany klienta, alebo na základe klientom vyžiadanej zmeny konfigurácie domény.
  4. Poplatky za registráciu domén sú nevraté. Aj po predčasnom vypovedaní zmluvy zo strany klienta zostáva doména registrovaná na predplatené obdobie.
 6. PODMIENKY REGISTRÁCIE .SK DOMÉNY
  1. Klient vyplnením objednávky automaticky žiada poskytovateľa o registráciu .SK domény na meno poskytovateľa (majiteľom domény bude poskytovateľ), čím bude klient ušetrený od formálnych úkonov vyplývajúcich z nových pravidiel registrácie .SK domén zo strany SK-NIC. Týmto spôsobom môže byť klientovi zaregistrovaná a sprevádzkovaná doména v najkratšom možnom čase.
  2. Pokiaľ klient požiadal o registráciu .SK domény na meno poskytovateľa, poskytovateľ sa zaväzuje postúpiť registrovanú doménu klientovi na požiadanie, a to bezodplatne. Klient je povinný v tomto prípade podstúpiť formálne úkony na preregistrovanie domény, uvedené v pravidlách SK-NIC.
  3. Pokiaľ klient požiadal o registráciu vo svojom mene, je povinný zabezpečiť všetky potrebné kroky, nevyhnutné k registrácii domény a informovať prevádzkovateľa o pridelení identifikátora. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nefunkčnosť služby, spôsobenú zanedbaním tejto povinnosti.
  4. V prípade, že vznikne spor tretej strany o doménu, ktorá bola registrovaná na meno poskytovateľa, bude klient vyzvaný poskytovateľom na preregistrovanie domény do vlastníctva klienta. Týmto bude klient zodpovedný za riešenie sporu s treťou stranou. Pokiaľ klient neučiní záujem alebo kroky k preregistrovaniu domény na svoje meno, je poskytovateľ oprávnený vzdať sa domény s cieľom vyhnúť sa sporu.
  5. Prevod vlastníckych práv k doméne je možný iba ak je doména v stave DOM_OK.
 7. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
  2. Ukončenie zmluvy je možné na podnet jednej zo zmluvných strán písomnou formou, pokiaľ sa obe zmluvné strany nedohodnú inak.
  3. Táto zmluva je prístupná k nahliadnutiu kedykoľvek prostredníctvom rozhrania (Web Aktív).